Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską

Wyniki XXVII edycji Konkursu
na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020
pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.

Do konkursu zgłoszono 32 prace, które zostały ocenione według kryteriów określonych w regulaminie konkursu, tj: oryginalności ujęcia problemu, aktualności i znaczenia tematu pracy, przydatności praktycznej, znajomości literatury przedmiotu, poprawności, aktualności doboru i wykorzystania źródeł oraz oceny strony formalnej pracy. Oceny prac konkursowych podjęła się Kapituła Konkursu, obradująca w składzie:
dr hab. Jerzy Marcinkowski (przewodniczący Kapituły)
dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP
dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP
dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP
dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska
dr Anna Bernaciak
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Bartosz Mazurkiewicz
dr Zuzanna Urbanowicz

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce (nagroda 2000 zł):

Błażej Foltyniewicz za pracę pt. Czynniki determinujące zaangażowanie użytkowników gier mobilnych.
Promotorem pracy jest dr Andrzej Szymkowiak, prof. UEP.

ex aequo II miejsce (dwie nagrody po 1250 zł każda):

Szymon Kopyta za pracę pt. Comparing the liberalizations effect on median income in the UK and the USA / Porównanie wpływu liberalizacji na medianę dochodów w Wielkiej Brytanii i USA .
Promotorem pracy jest dr Aleksandra Rutkowska.

Hanna Łobejko za pracę pt. Shaping inter-organizational relationships by family small and medium enterprises in the tourism sector: the case study of Podhale / Kształtowanie relacji międzypodmiotowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze turystyki: przykład Podhala.
Promotorem pracy jest dr Anna Matysek-Jędrych, prof. UEP.

III miejsce
nagrody nie przyznano

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

wyróżnienie (nagroda książkowa):

Kyrylo Mordan za pracę pt. Comparison of selected methods to reduce bias due to non-ignorable non-response for categorical variables / Porównanie wybranych metod redukcji obciążenia spowodowanego brakami odpowiedzi w badaniach zmiennych jakościowych.
Promotorem pracy jest dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP.

wyróżnienie (nagroda książkowa):

Anna Woźniak za pracę: „Niepokolenia”? Teoria i praktyka (Internetu) funkcjonowania pokoleń w 2020 roku.
Promotorem pracy jest dr Anna Waligóra.

Patronem Konkursu i sponsorem nagród jest firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

Informujemy, iż decyzją Zarządu Fundacji UEP rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.01.2022.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów naszej Uczelni, ogłasza

XXVII edycję Konkursu
na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020
pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.

Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

logo BIOFARM

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac licencjackich i inżynierskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych. Do Konkursu kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 2 000 zł
II miejsce - 1 500 zł
III miejsce - 1 000 zł.

Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez Dyrektorów Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 30.06.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo na adres: konkursy@fundacjauep.pl

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłącznie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r. 14.01.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.