Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą wyróżnienia wybitnych młodych pracowników nauki i ich osiągnięć naukowych, ogłasza

Jubileuszową, XV edycję Konkursu
na najlepszą pracę doktorską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2018/2019


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 w postępowaniu, które zakończyło się podjęciem przez radę właściwego wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora oraz podjęciem uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 4 000 zł
II miejsce - 3 000 zł
III miejsce - 2 000 zł.

Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez Dyrektorów Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.10.2019 roku.

Pracę doktoską wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań,
z dopiskiem "konkurs".

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020r.

ZAPRASZAMY!Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.