Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Decyzją Zarządu Fundacji UEP termin rozstrzygnięcia Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 zostaje przesunięty na dzień 15.03.2023.

W związku ze zbyt małym zainteresowaniem Konkursem na najlepszą pracę doktorską - Rada Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznania wskazała na konieczność łączenia edycji. Ogłoszona wcześniej dwuletnia edycja Konkursu (2019/2020 i 2020/2021) zostaje rozszerzona o prace obronione w roku akademickim 2021/2022. Uzupełniające zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2022; równocześnie informujemy, iż nie ma konieczności ponownego zgłaszania dotychczas przyjętych prac. Rozstrzygnięcie Konkursu w łączonej edycji 2019/2020, 2020/2021. 2021/2022 nastąpi do dnia 20.12.2022 r.
Rozumiemy, że ta decyzja dla Autorów zgłoszonych prac może być rozczarowująca. Dziękujemy jednak Państwu za zrozumienie.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą wyróżnienia wybitnych młodych pracowników nauki i ich osiągnięć naukowych, ogłasza

XVI edycję Konkursu
na najlepszą pracę doktorską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 w postępowaniu, które zakończyło się podjęciem przez radę właściwego wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora oraz podjęciem uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 2 500 zł
II miejsce - 2 000 zł
III miejsce - 1 500 zł.

Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez Dyrektorów Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 30.06.2021 roku

Termin zgłoszeń uzupelniających upływa w dniu 31.01.2022 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłącznie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.03.2022 r. 30.04.2022 r. 20.12.2022 r. 15.03.2023 r.

ZAPRASZAMY!Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.