Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą wyróżnienia wybitnych młodych pracowników nauki i ich osiągnięć naukowych, ogłasza

XVI edycję Konkursu
na najlepszą pracę doktorską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 w postępowaniu, które zakończyło się podjęciem przez radę właściwego wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora oraz podjęciem uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 2 500 zł
II miejsce - 2 000 zł
III miejsce - 1 500 zł.

Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez Dyrektorów Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 30.06.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłączenie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r. 31.10.2021 r.

ZAPRASZAMY!Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.