Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Konkursy na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie obronione w roku akad. 2018/2019 zostaną ogłoszone pod koniec września 2019.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą wyróżnienia wybitnych młodych pracowników nauki i ich osiągnięć naukowych, ogłasza

XIV edycję Konkursu
na najlepszą pracę doktorską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2017/2018


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018, w postępowaniu, które zakończyło się podjęciem przez radę właściwego wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora oraz podjęciem uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 4 000 zł
II miejsce - 3 000 zł
III miejsce - 2 000 zł.

Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.10.2018 roku.

Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w regulaminie Konkursu, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań,
z dopiskiem "konkurs".

Patronem i sponsorem konkursu jest firma 4Kraft Sp. z o.o.

logo 4kraft


Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.