Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Wyniki XVI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Do Konkursu zgłoszono 16 rozpraw doktorskich, spośród których Kapituła Konkursu obradująca pod przewodnictwem prof. dr hab. Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin postanowiła przyznać I, II, III miejsce oraz jedno wyróżnienie. Zgodnie z regulaminem Konkursu kryteriami ocen prac doktorskich były: wartość naukowa, oryginalność problematyki i metod, znaczenie dla praktyki, znajomość literatury, formalne aspekty pracy.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce

dr Katarzyna Schmidt-Jessa za pracę pt. "Polityka stóp procentowych bliskich zera a struktura finansowania i poziom inwestycji przedsiębiorstw". Promotorem pracy jest dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP.

II miejsce

dr Piotr Kałużny za pracę pt. "Behaviour‐based user authentication for financial services". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Witold Abramowicz.

III miejsce

dr Katarzyna Włosik za pracę pt. "Własności i funkcjonowanie rynku kryptowalut". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska.

Wyróżnienie otrzymał dr Piotr Matuszak za pracę pt. "State-owned enterprises in European economies in the 21st century". Promotorem pracy jest dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP.

Laureatom Konkursu oraz Promotorom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy! Bardzo dziękujemy Członkiniom i Członkom Kapituły Konkursowej za ogromne zaangażowanie w ocenę prac konkursowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 14 kwietnia br. (piątek), o godz. 12:00, w sali Historii UEP - 114B. Patronem tego wydarzenia jest Totalizator Sportowy.

logo TOTALIZATOR SPORTOWY


Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.