KONKURS STUDENCKI
na opracowanie koncepcji strategii komunikacji serwisu i salonu motocyklowego MotoRP

CELEM KONKURSU jest motywowanie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do pogłębienia wiedzy, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce i doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

ZADANIE KONKURSOWE

Przygotowanie dla marki MotoRP zespołowej koncepcji strategii komunikacji serwisu motocyklowego z uwzględnieniem salonu sprzedaży motocykli nowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs kierowany jest do studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Projekt zespołowy powinien być zgłoszony przez 3-osobowe grupy studenckie.
 3. Projekt konkursowy, opracowany w formie prezentacji PowerPoint, musi być zgodny z zadaniem konkursowym, a swoim zakresem powinien obejmować następujące obszary:
  • analizę działań konkurencji,
  • segmentację, targetowanie i pozycjonowanie,
  • cele działań,
  • propozycję narzędzi oraz działań w zakresie komunikacji marketingowej,
  • budżet i mierniki.
 4. Brief kreatywny dołączony jest do regulaminu konkursu.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU, POMOC MERYTORYCZNA

 1. Projekty zgłoszone do Konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. Właściwy dobór strategii komunikacji uwzględniający realne potrzeby firmy MotoRP.
  2. Oryginalność zaproponowanego content marketingu.
  3. Pomysłowość w budowaniu świadomości marki i jej pozycjonowania.
  4. Innowacyjność oraz zastosowanie rozwiązań wykorzystujących specyfikę rynku i działalności firmy.
  5. Przewidywana skuteczność oraz spójność całej koncepcji proponowanej strategii komunikacji dla serwisu i salonu MotoRP.
 2. Opiekunem merytorycznym Konkursu, do którego można kierować pytania związane z zadaniem konkursowym, jest dr Bartosz Mazurkiewicz, adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych (bartosz.mazurkiewicz@ue.poznan.pl).

NAGRODY

nagrody MotoRP


WYMAGANIA FORMALNE

 1. Zgłoszenie projektu do Konkursu wymaga załączenia skanu podpisanego oświadczenia uczestnika, które dostępnej jest na stronie Fundacji UEP (fundacjauep.pl) w zakładce studencki Konkurs.
 2. Prace na Konkurs wraz z w/w oświadczeniem należy przekazać na adres mailowy: motorp@fundacjauep.pl, z dopiskiem: konkurs MotoRP.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa w dniu 21.03.2022 roku (godz. 24:00).
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 08.04.2022 roku.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.

ORGANIZATORZY

Fundacja UEP
Moto RP


Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.