Ogłaszamy V edycję Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza

V edycję ogólnopolskiego Konkursu
imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego
na najlepszą pracę doktorską z zakresu
teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Patronami i wyłącznymi sponsorami Konkursu są:
JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 5 000 zł
II miejsce - 3 000 zł.

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresieod 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Kapitułę Konkursu stanowią:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Kapituły,
prof. dr hab. Józef Orczyk,
prof. dr hab. Emil Panek,
prof. dr hab. Marek Ratajczak,
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP,
dr Ryszard Szulc.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.10.2018 roku.

Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionych
w regulaminie Konkursu, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań,
z dopiskiem "konkurs".

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.