Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza

VI edycję ogólnopolskiego Konkursu
imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego
na najlepszą pracę doktorską z zakresu
teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej
pod patronatem firmy DGA S.A.

Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma DGA S.A.

logo BIOFARM

W Konkursie przyznawana jest główna nagroda pieniężna:
5 000 zł

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresieod 01.08.2018 r. do 30.04.2021 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Kapitułę Konkursu stanowią:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Kapituły,
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A.,
prof. dr hab. Józef Orczyk,
prof. dr hab. Emil Panek,
prof. dr hab. Marek Ratajczak,
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP,
dr Ryszard Szulc.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłączenie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021r.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.