Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza

VI edycję ogólnopolskiego Konkursu
imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego
na najlepszą pracę doktorską z zakresu
teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej
pod patronatem firmy DGA S.A.

Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma DGA S.A.

logo BIOFARM

W Konkursie przyznawana jest główna nagroda pieniężna:
5 000 zł

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie od 01.08.2018 r. do 30.04.2021 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Kapitułę Konkursu stanowią:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Kapituły,
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A.,
prof. dr hab. Józef Orczyk,
prof. dr hab. Emil Panek,
prof. dr hab. Marek Ratajczak,
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP,
dr Ryszard Szulc.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 20.07.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłączenie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r. 31.10.2021 r.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.