Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Wyniki XXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020
pod patronatem firmy Grant Thornton

Do konkursu głoszono 20 prac magisterskich, z tego 19 podlegało ocenie ze względu na spełnienie kryteriów regulaminowych. Prace konkursowe zostały ocenione według następujących kryteriów: oryginalności ujęcia problemu, aktualności i znaczenia tematu pracy, przydatności praktycznej, znajomości literatury przedmiotu, poprawności, aktualności doboru i wykorzystania źródeł oraz oceny strony formalnej pracy. Oceny prac konkursowych podjęła się Kapituła Konkursu, obradująca w składzie:
dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP (przewodniczący Kapituły)
dr hab. Małgorzata Hybka, prof. UEP
dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
dr hab. inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP
dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP
dr hab. Konrad Sobański, prof. UEP
dr hab. Marcin Gołembski
dr hab. Józefa Monika Gryko

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce (nagroda 2500 zł):

mgr Michał Pierko za pracę pt. Wpływ efektu sformułowania na decyzje finansowe obarczone ryzykiem.
Promotorem pracy jest dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP.

II miejsce (nagroda 2000 zł):

mgr Julianna Stasicka za pracę pt. Znaczenie czynników obciążających lekarzy w kontekście satysfakcji z pracy w publicznej ochronie zdrowia.
Promotorem pracy jest dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP.

III miejsce (nagroda 1500 zł):

mgr Małgorzata Hartwich za pracę pt. Znaczenie koncepcji smart city w budżetach obywatelskich na przykładzie miast województwa wielkopolskiego.
Promotorem pracy jest dr hab. Robert Romanowski, prof. UEP.

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła przyznać wyróżnienie książkowe, które otrzymał:

mgr Nikodem Góralski za pracę pt. Wpływ relacji inwestorskich na stopy zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Promotorem pracy jest dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP.

Patronem Konkursu i sponsorem nagród jest firma Grant Thornton.

Informujemy, iż decyzją Zarządu Fundacji UEP rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.01.2022.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów naszej Uczelni, ogłasza

XXVII edycję Konkursu
na najlepszą pracę magisterską
obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2019/2020


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac magisterskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych. Do Konkursu kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 2 500 zł
II miejsce - 2 000 zł
III miejsce - 1 500 zł.

Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez Dyrektorów Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 30.06.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłącznie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r. 14.01.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.