Crowdfunding

Mając na celu integrację środowiska akademickiego oraz budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawiamy nowy projekt Fundacji UEP:

Platforma crowdfundingowa założona i zarządzana przez Fundację UEP dzięki wsparciu Klubu Partnera UEP, ma na celu pomoc w finansowaniu projektów zgłaszanych przez studentów, studenckie koła naukowe (SKN), pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na UEP, jednostki uczelni i działające przy uczelni oraz Fundację UEP.

Projekty mogą dotyczyć działalności naukowej, wydawniczej, udziału w konferencjach naukowych i komercyjnych, komercjalizacji badań, wzrostu jakości przestrzeni wspólnej UEP, realizacji pasji i hobby itp.

Celem działania Platformy jest także integracja środowiska akademickiego uczelni oraz budowanie wizerunku UEP jako innowacyjnej jednostki naukowej otwartej na nowe możliwości komercjalizacji badań i kooperacji ze środowiskiem praktyków gospodarczych.

Zasady działania Platformy określa Regulamin.


Jak wesprzeć projekt?

  1. Wejdź na: http://gouep.pl
  2. Zapoznaj się z projektami/Wybierz interesujący Cię projekt.
  3. Wybierz kwotę wsparcia lub wpisz wysokość kwoty.
  4. Obserwuj jak zmienia się kwota dofinansowania (powiadomimy Cię o wynikach).
  5. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie i zostanie zrealizowany – odbierz nagrodę.

Zapraszamy do zgłaszania inspirujących projektów oraz zachęcamy do wsparcia i pomocy w ich realizacji.
WSPIERAMY TWÓRCZO, AKTYWNIE, PRZYJAŹNIE!