Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską

Informujemy, iż rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską za zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej, edycja VI, pod patronatem firmy DGA S.A.

Do Konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich, spośród których Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Marka Ratajczaka, przekazała następujący werdykt:

Nagrodę główną (5 000zł) zdobyła dr Jagoda Kaszowska-Mojsa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), za pracę: The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries.

Wyróżnienia (honorowane nagrodą książkową i dyplomem) otrzymali:
dr Joanna Niedźwiedzińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), za pracę Inflation targeting—implications of central banks’ institutional set-ups,
dr Jakub Janus (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), za pracę: Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej.

Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy Prezesowi firmy DGA S.A. Panu Andrzejowi Głowackiemu, za objęcie Patronatu nad Konkursem i finansowe wsparcie, bez którego niemożliwe byłoby zorganizowanie tego Konkursu.

logo DGA

Informujemy, iż decyzją Zarządu Fundacji UEP rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2022.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza

VI edycję ogólnopolskiego Konkursu
imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego
na najlepszą pracę doktorską z zakresu
teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej
pod patronatem firmy DGA S.A.

Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma DGA S.A.

logo DGA

W Konkursie przyznawana jest główna nagroda pieniężna:
5 000 zł

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie od 01.08.2018 r. do 30.04.2021 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Kapitułę Konkursu stanowią:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Kapituły,
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A.,
prof. dr hab. Józef Orczyk,
prof. dr hab. Emil Panek,
prof. dr hab. Marek Ratajczak,
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP,
dr Ryszard Szulc.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 14.06.2021 20.07.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłącznie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r. 28.02.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.